189

Last update: Jul 31/19

Collections

Nasjonal Digital Læringsarena (Various CC licences)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Hordaland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der 17 fylkeskommuner deltar. Kun Oslo står utenfor.

This chapter is adapted from Norsk (Norwegian) in OER by Discipline Directory by Edited by Lauri M. Aesoph and Josie Gray.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

OER by Subject Directory Copyright © 2022 by Saskatchewan Polytechnic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book